دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

جلسه هشتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • همسران و فرزندان امام حسین (ع)
 • جایگاه اجتماعی امام حسین (ع)
 • دوره امامت حسین بن علی (ع)
 • ویژگیهای شخصیتی امام حسین (ع)
 • واقعه عاشورا
 •  ده ویژگی امام حسین از زبان حضرت ولیعصر (عج)

 

 

 

جلسه هفتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • مروری بر زندگی امام حسین (ع)
 • همسران و فرزندان ایشان
 • گفتاری درباره شهربانو
 • ویژگیها و فضائل امام حسین (ع)
 • حقیقت فنا در شاکله وجودی ایشان
 • گفتار پیامبر درباره امام حسین (ع)

 

 

جلسه ششم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • معنا و مفهوم سلام
 • نقش تربیتی سلام و تهیت
 • مفهوم سلام در قرآن و روایات
 • چگونگی سلام بر مردگان و شهیدان
 • جایگاه سلام در زیارت عاشورا

 

 

جلسه پنجم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • بررسی سند زیارت عاشورا
 • درباره کتاب مفاتیح الجنان
 • آیا زیارت عاشورا حدیث قدسی است؟
 • تحریفات در متن اصلی زیارت عاشورا
 • زیارت عاشورا از کیست؟
 • مهمترین و قدیمترین سند زیارت عاشورا از کیست؟
 • بررسی اسناد زیارت عاشورا در کتاب مصباح المجتهد و کتاب کامل الزیارات ابن قولویه

 

جلسه چهارم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • مروری بر تاریخچه عزاداری عاشورا در زمان ائمه معصومین تا به امروز
 • مروری بر تاریخچه عزاداری در ایران باستان
 • مروری تاریخی بر شخصیت سیاوش در ایران باستان و عزاداری سیاوشون
 • تلفیق عزاداری در ایران باستان با عزاداری عاشورا توسط ایرانیان

 

 

جلسه سوم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 

 

جلسه دوم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 

جلسه اول تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 

 

 

فهم زیارت عاشورا در بستر تاریخ نهفته است . با بررسیهای تاریخی سده قبل از عاشورا علت این واقعه بزرگ و مصیبت عظیم را بهتر میتوان درک کرد .

 زیارت عاشورا یک زیارت ساده و معمولی نیست بلکه تمامیت جبهه ایمان و توحید در مقابل تمامیت جبهه بی ایمانی و شرک است . و این مسئله را فقط از طریق بازخوانی و تحلیل شخصیت های داخل زیارت عاشورا میتوان فهمید . پس ناگزیر باید تاریخ اسلام و کفر را خوب مطالعه کرد تا از کارکرد شخصیت های مربوطه آگاهی یافت .

زیارت عاشورا .... یعنی تولی و دوستی با  اولیای خدا و تبری و بیزاری از دشمنان آنها . 

حال باید دانست که اولیای الهی چه کسانی هستند و ویژگیهای آنها چیست ؟ و دشمنان این اولیای الهی چه کسانی هستند و ویژگیهای آنها چیست ؟ 


برای شناخت این شخصیتها با ما در تفسیر تاریخی زیارت عاشورا, هر روز در کانال تلگرامی و سایت اینترنتی ما، همراه باشید: