دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۲۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

معاد شناسی

جلسه بیست و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه پنجم: خودکاوی چیست؟ (2)

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

معاد شناسی

جلسه بیست و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و نود و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

بازخوانی ماجرای سقیفه بنی ساعده و به خلافت رسیدن ابوبکر
 

دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه چهارم: خودکاوی چیست؟ (1)

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و نود و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

چگونگی انتخاب ابوبکر در سقیفه بنی ساعده
 

دریافت

معاد شناسی

جلسه بیست و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه سوم: شناخت قوانین حاکم بر درون

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و نود و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

زمینه های شکل گیری سقیفه بنی ساعده
 

دریافت
 

معاد شناسی

جلسه بیست و یکم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 


دریافت