دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۲۰ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

معادشناسی

جلسه هفتادم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

کارکرد نفخ صور اول و نفخ سور دوم

 


دریافت

معادشناسی

جلسه شصت و نهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دو مرگ و دو حیات، از ویژگی آغاز قیامت

 


دریافت

معادشناسی

جلسه شصت و هشتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اسرافیل و عزرائیل، تجلیات اسماء الهی هستند

 


دریافت

 

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه هجدهم: وقتی درد پیدا شد درمان هم پیدا میشود

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه شصت و هفتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

رابطه خودشناسی با نفخ صور

 


دریافت

معادشناسی

جلسه شصت و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

صور تشبیهی است از معقول به محسوس

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه هفدهم: ده قانون مهم خودکاوی (2)

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه شصت و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نفخ صور، یک ضرورت حقانی

 


دریافت

 

معادشناسی

جلسه شصت و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نفخ صور در ایات سوره نمل و زمر

 


دریافت