دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۹ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

معادشناسی

جلسه نود و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

در هنگامه قیامت همه موجودات به صورت سراب متجلی میشوند

 


دریافت

معادشناسی

جلسه نود و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نفاوت ارتباطهای دنیایی با روابط قیامت

 


دریافت

معادشناسی

جلسه نود و یکم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ارتباط در عالم قیامت بر اساس معنویت است نه نسب

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیست و نهم: دستورات مراحل اولیه در خودکاوی (2)

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه نودم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

شرط ادراک عالم برزخی در دنیا

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هشتاد و نهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نسبت بین دنیا و برزخ و قیامت

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هشتاد و هشتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مقدمات حوادث قیامت بر اساس آیات قرآنی

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هشتاد و هفتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ضرورت خودسازی برای عبور از عقبات قیامت

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هشتاد و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفاوتهای عالم امر و عالم خلق

 


دریافت