دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۳۶ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سرکوب قیام مسیلمه کذاب و کشتن او
 

دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ملازم بودن نفس قدسی و نفس اماره با انسان در برزخ (1)

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مسیلمه کذاب و ادعای پیامبری او
 

دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

عالم برزخ ، تجسم اعمال انسان

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ادعای پیامبری زنی به نام سجاح
 

دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه دوازدهم: برون ریزی های عاطفی و تربیتی

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

معادشناسی

جلسه چهل و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اجتماع ارواح مومنین در وادی السلام ملکوتی

 


دریافت

فصل سوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه پانصد و بیست و یکم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نتیجه جنگهای طلیحه و بقیه مرتدین با مسلمانان

 


دریافت