دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵۰ مطلب با موضوع «معاد شناسی» ثبت شده است

معادشناسی

جلسه پنجاهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 برهوت برزخی و برهوت دنیایی

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و نهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 فقط عمل ، ملاک ورود به بهشت و جهنم برزخی است

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و هشتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

بهشت و جهنم دنیایی ، برزخی و قیامتی

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و هفتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ملازم بودن نفس قدسی و نفس اماره با انسان در برزخ (2)

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ملازم بودن نفس قدسی و نفس اماره با انسان در برزخ (1)

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

عالم برزخ ، تجسم اعمال انسان

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اجتماع ارواح مومنین در وادی السلام ملکوتی

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

فواید زیارت اهل قبور برای زندگان

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نزول ارواح برزخی به دنیا برای دیدار اهل خود

 


دریافت

معادشناسی

جلسه چهل و یکم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 ارتباط ارواح برزخی با اهل دنیا

 


دریافت