دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۴۵ مطلب با موضوع «سخن روز» ثبت شده است


رسول خدا هنگام سخن گفتن تبسم می کرد.

✅مکارم الاخلاق، ج۱، ص۲۰. به نقل از سنن النبی ص

رسول خدا نگاه کردنش کوتاه بود و به کسی خیره نمیشد، با هیچ کس سخنی که مورد پسند طرف نبود ایراد نمی کرد. 

✅مکارم الاخلاق، ج۱، ص ۲۲. به نقل از سنن النبی ص

رسول لله نمازش در عین تمامیت از همه نماز ها سبک تر و خطبه اش از همه خطبه ها کوتاه تر و از بیهوده گویی بر کنار بود.

✅مکارم الاخلاق، ج۱، ص ۲۲. به نقل از سنن النبی ص

رسول خدا هرگز حاجت سائلی را رد نکرد، تا جایی که ممکن بود حاجت او را بر می اورد و‌گرنه به زبان نرم و شیرینی او را راضی می ساخت.

✅مکارم الاخلاق ج۱، ص ۲۲
به نقل از سنن النبی ص

رسول خدا عادتش این بود که به آینه نگاه می کرد و موی سرش را صاف می کرد و شانه میزد. چه بسا این کار را در برابر اب انجام میداد و موی سر خود را درست می کرد، نه تنها برای خاندان خود، بلکه برای اصحاب خویش نیز تجمل می کرد و می فرمود : خدا دوست دارد که بنده اش وقتی برای دیدن برادران از خانه بیرون می رود ، خود را آماده کرده، زینت کند.

✅مکارم الاخلاق، جلد ۱، ص ۳۶ 
به نقل از سنن النبی ص ۸۰
💠الگوی زندگی بهتر، با پیامبر مهربانی

 رسول خدا با غنی و فقیر یکسان مصافحه می کرد و دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را بکشد، به هر کس می رسید، سلام می کرد، چه توانگر، چه درویش و چه کوچک و چه بزرگ. اگر به خوردن چیزی دعوت میشد ان را کوچک نمی شمرد هر چند خرمایی پوسیده باشد

✅ارشاد القلوب ، باب ۳۲، ص ۱۵۵.
به نقل از سنن النبی صفحه

١. تبعیت از مؤذن و تکرار کلماتی که مؤذن می گفت.

٢. نماز شب.

٣. سه قسمت کردن آب در زمان نوشیدن..

۴. با طهارت خوابیدن

۵. به دیدار یکدیگر رفتن به خاطر خدا.

۶. تکاندن زیرانداز قبل از خواب

٧. همکاری کردن با اعضای خانواده در امور منزل.

٨. تغییر دادن اثرات پیری (خضاب کردن).

٩. لباس سفید پوشیدن.

١٠. دست دادن هنگام ملاقات..

١١. خوابیدن روی قسمت راست بدن..

١٢.عیادت کردن مریض..

١٣.به کسی که عطسه کرد، زمانی که می گوید الحمدلله می فرمود یرحمک الله..

١۴.برداشتن چیزهای مزاحم از مسیر..

١۵.خوردن خرما و رطب .

١۶.فوت نکردن در نوشیدنی .

 

 

«کتاب سنن النبی_علامه طباطبایی»

الهى یادم بده آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب های دیگران را نبینم.

یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، دعایش کنم

یادم بده ،بدی دیدم "ببخشم" ولی بدی نکنم

چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه

یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم

دعا کنم، اگر نتوانستم سکوت کنم

یادم بده اگر سخت بگیرم "سخت میبینم"

یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه شبیه هم هستیم.

یادم بده از آدمها خرده نگیرم

 اگر بد شدند حتما جایی بدی دیدند

خدایا آدمهای بد را از سر راهمان در حال و آینده بردار

توفیق بده خوب باشیم و خوب بمانیم.

 

الهی آمین...

 


خداوندا .... الها ..... مهربانا...

 

نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی

و نه آنقدر بدم که رهایم کنی...

میان این دو گم شده ام

هم خودم و هم تو را آزار میدهم...

هر چه تلاش کردم نتوانستم

آنی شوم که تو میخواهی

و هرگز دوست ندارم

آنی شوم که تو رهایم کنی...

خدایا دستم به آسمانت نمیرسد

اما تو که دستت به زمین میرسد,

 بلندم کن...

آمین


 دوستان روزه دار ....!!!!!

همراهان کاروان تحلیل عاشورا در بستر تاریخ ....!!!!!!!

همیاران سفر عاشورایی !!!!!      

 

روزه فقط مختص‌گرسنگی شکم

و نخوردن و نیاشامیدن نیست

 باید یک‌روزه خوب برای روح و افکارمان 

هم بگیریم ..

 

مثل‌ روزهء کمتر عصبانی شدن و کمترحرص خوردن!

روزه کمتر غصه خوردن ..

روزه بی اندازه مهربان بودن ..

روزه بی ریا کمک کردن ..

روزه بی توقع دوست داشتن،

و بی‌چشمداشت کمک کردن بدیگران!

روزه بخشش دیگران بجای کینه‌ورزی

روزه دوری از افکار منفی ..

دوری از آدمای منفی ..

دوری از رفتارهای منفی ..

بیایید روزه آرامش بگیریم 

و هر آنچه مانع آرامش ماست کم یا حذف کنیم

بیاییم به مانند اولیای خدا.....

روزهء قشنگ بگیریم ..

روزهء زیبا و پاک.........🙏🙏🙏🙏