دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۱۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معادشناسی

جلسه هشتاد و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

وجه خلقی و وجه الهی موجودات

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیست و هشتم: دستورات مراحل اولیه در خودکاوی (1)

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه هشتاد و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مقام ولایت حضرت علی، مقام مخلصین

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هشتاد و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

داستان حضرت ابراهیم و حشر قیامت

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیست و هفتم: سلطنت و پادشاهی بر نیروهای درون

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه هشتاد و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

داستان ارمیای نبی و حشر قیامت

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هشتاد و یکم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مخلصین، ستونها و عامل پابرجایی عالم

 


دریافت

 

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیست و ششم: امکان وجود انرژی مثبت درون و شکوفایی آن

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه هشتادم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مخلصین همان مقربین هستند

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هفتاد و نهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مقام متعالی مخلصین ونزد حق تعالی

 


دریافت