دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۲۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و نهم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

وضعیت اکنون ما نسبت به الگوگیری از حیات فاطمه زهرا (س)
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و هشتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

چگونگی و چرایی نامعلوم بودن قبر فاطمه زهرا (س) و ابهام در زمان و مکان آن
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و هفتم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

شهادت، غسل، کفن، نماز و به خاک سپردن فاطمه زهرا (س)
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دعاها و گفتگوهای آخرین لحظات احتضار فاطمه زهرا (س)
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سفارشها و وصیتهای فاطمه زهرا (س) در بستر بیماری (2)
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سفارشها و وصیتهای فاطمه زهرا (س) در بستر بیماری (1)
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

فاطمه زهرا (س) رنجور و مغموم در بستر بیماری، آماده پرواز
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

موضع گیری فاطمه زهرا (س) در برابر عمر و ابوبکر برای عیادت ایشان
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصد و یکم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

آمدن زنان مهاجر و انصار برای عیادت فاطمه زهرا (س) و سخنرانی ایشان (3)
 

دریافت

فصل دوم سیر تاریخی عاشورا

جلسه چهارصدم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

آمدن زنان مهاجر و انصار برای عیادت فاطمه زهرا (س) و سخنرانی ایشان (2)
 

دریافت