دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

جلسه ششم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • معنا و مفهوم سلام
 • نقش تربیتی سلام و تهیت
 • مفهوم سلام در قرآن و روایات
 • چگونگی سلام بر مردگان و شهیدان
 • جایگاه سلام در زیارت عاشورا

 

 

جلسه پنجم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • بررسی سند زیارت عاشورا
 • درباره کتاب مفاتیح الجنان
 • آیا زیارت عاشورا حدیث قدسی است؟
 • تحریفات در متن اصلی زیارت عاشورا
 • زیارت عاشورا از کیست؟
 • مهمترین و قدیمترین سند زیارت عاشورا از کیست؟
 • بررسی اسناد زیارت عاشورا در کتاب مصباح المجتهد و کتاب کامل الزیارات ابن قولویه

 

جلسه چهارم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

 • مروری بر تاریخچه عزاداری عاشورا در زمان ائمه معصومین تا به امروز
 • مروری بر تاریخچه عزاداری در ایران باستان
 • مروری تاریخی بر شخصیت سیاوش در ایران باستان و عزاداری سیاوشون
 • تلفیق عزاداری در ایران باستان با عزاداری عاشورا توسط ایرانیان