دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۲۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

جلسه صد و سی و هشتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

حکایت شهادت عیدالله مزنی در سال نهم هجری و سرنوشت سه تن از مخالفان جنگ

 

او زنجیر کفر را پاره کرد و در مکه دعوت پیامبر را پذیرفت و به دین اسلام در آمد 

عمویش پس از بی اثرشدن تهدیدهایش ثروتی که به او بخشیده بود را از او پس گرفت

حتی لباس های او را از تنش بیرون کرد و او برهنه به نزد مادرش بازگشت

مادرش چیزی شبیه گونی زبر به او داد 

او آن پارچه زبر و خشن را به دو قسمت تقسیم کرد یک بخش آن را بر کمر خود بست و تکه دیگر را بر دوش خود انداخت و به سمت مدینه به خدمت رسول الله روانه شد 

بین الطلوعین به مدینه رسید و پس از ادای نماز رسول الله او را دید و از احوالش پرسید و حضرت او را به خاطر این دو تکه پارچه سخت ذولبجادین نام نهاد

ماجرای عاقبت زیبای عبدالله ذوالبجادین و سرنوشت سه تن از کسانی که با حضرت رسول (ص) به غزوه تبوک نیامده بودند را از زبان شیرین دکتر محمد ابراهیم ضرابیها می شنویم:

 

جلسه صد و سی و هفتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

غزوه تبوک در سال نهم هجری و جایگاه اصحاب عقبه


خداوند او را رحمت کند.

او تنها می آید، تنها می میرد و تنها محشور می شود.

این فرموده رسول الله بود برای وصف ابوذرغفاری در هنگامی که شترش دیگر یارای کشیدنش را نداشت واو شتر راه رها کرد و پیاده به سپاه سختی ها یا جیش العسرت رسید.

حتی آب گوارایی راهم که در میان راه  پیدا کرده بود ننوشید به این امید که ابتدا رسول الله از آن آب بنوشد.

در مقابل این همه صداقت و کرامت افرادی هم بودند که اصحاب عقبه نام گرفتند .

آن ها می خواستند که پیامبراسلام را از بین ببرند.

ماجرای حمله ناقص آن ها دور از چشم سپاه اسلام برای رم دادن شتر پیامبر به قصد قتل ایشان را از زبان شیرین دکتر محمد ابراهیم ضرابیها خواهیم شنید:

 جلسه صد و سی و ششم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

جایگاه حدیث منزلت در سال نهم هجری بین عالمان شیعه و اهل تسنن


اگرچه شباهت رفتاری و اخلاقی علی(ع) به رسول الله (ص) آنقدر زیاد بود که به هیچ صورتی قابل انکار نبود اما برای آن ها که دل هاشان مریض بود از طرف پیامبر بارها و بارها حدیث منزلت تکرار شد به این نیت که بر پذیرش این مهم آگاه باشند و مخالفتی نکنند.

اما باوجود این حدیث و نشانه های دیگر به  راحتی و درنهایت شرایط دینی را به بیراهه ها بردند.

بعد از وفات رسوال الله هم هیچ کس نپذیرفت که علی و اولادش جانشین پیامبر (صباشند.

حتی باوجود این همه مدارک موجود چه در کتب شیعه چه در کتب سنی آن ها از سرعناد و کینه موضوع را ساده جلوه دادند و حتی برخی کلمات این موضوع رو عوض کردند مانند  عوض کردن کلمه  "هارون" به "قارون"

مابقی این مبحث مهم را از زبان گویای دکترمحمدابراهیم ضرابیها بشنویم:


جلسه صد و سی و پنجم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

چگونگی و چرایی حدیث منزلت در سال نهم هجری

 

آنها که توان مقابله یا رویارویی با مسلمانان را نداشتند در آخر و به ناچار اسلام را ظاهرا پذیرفتند اما در باطن همیشه داغدار تمام از دست رفته های خودشان بودند

و در ابتدای اسلام کم نبودند کسانی که مال و ثروت یا بستگان خود را برسر عناد با خدا و رسولش باختند واین ها کینه هایی بود که همچون سنگ همه جا بر دوش خود می کشیدند

در این میان علی(ع) نیز آیینه ای بود که اینان چهره نازیبای خود را در آن می دیدند

آن ها حق داشتند که نمی خواستند علی را ببینند و یا حتی برخی نمی خواستند که او زنده باشد

علی زشتی هایشان را آشکار می کرد واین بسیار برآنان سخت می آمد 

آنقدر که بسیار کوشیدند تا قدر و منزلت مولای متقیان را کم کنند ولی هر چه کردند چون آب در هاون کوبیدن بود 

چرا که رسول الله در راه جنگ تبوک جمله ای فرمودند که منزلت امام علی بر تمام مردمان تاریخ روشن شد

توضیح و تفسیر این جمله تاریخی و بسیار مهم را از زبان دکتر محمد ابراهیم ضرابیها خواهیم شنید.

 

 

جلسه صد و سی و چهارم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

واقعه مسجد ضرار در سال نهم هجری و آشکار شدن نیت منافقان

 

شاید نتوان باور کرد که پیامبر این دستور را داده باشد !!!
اما حقیقت دارد و پیامبر دستور تخریب مسجد را داد و مسلمانان نیز آن را خراب کردند چرا که آبادی دین در خراب کردن این مسجد بود.
نه تنها مسجد را ویرانه کردند بلکه حضرت دستور دادند که تمام فضولات و نخاله های خود را نیز در آن مکان بریزند.
 
چگونه می شود که پیامبر دستور ویران کردن یک مسجد را بدهد.
چرا باید به فرموده ایشان مکان مسجد زباله دانی بشود.
چرایی و چگونگی این سوالات را از زبان دکتر محمد ابراهیم ضرابی ها خواهیم شنید..

 

 

 

 

جلسه صد و سی و سوم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سال نهم هجری، بهانه آوردن منافقان برای نرفتن به جنگ تبوک

 

هرچه در توان داشتند گذاشتند.

از هیچ کاری که در توانشان بود فروگذاری نکردند و در دشمنی خویش بسیار ثابت قدم بودند. هرچند هرگز وجودِ ابراز آشکارای آن را نداشتند

در دل با شیاطین خویش بودند و بر زبان با رسول الهی.

آهسته می آمدند و آهسته تر می رفتند تا کسی نبیند و نداند با یهودیان و مسیحیان برای براندازی این استوانه استوار اسلام چه بی دریغ می کوشند.

آن ها را می شد به سادگی از بهانه ها و دروغ هایشان شناخت چرا که دروغ میوه ترس و نفاق است.

شاید اراده خداوند براین بود که در ماجرای تبوک درون این ها را آشکار کند.

برای روشن تر شدن موضوع به صحبت های دکتر محمد ابراهیم ضرابیها گوش می کنیم:

 

 

 

جلسه صد و سی و دوم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سال نهم هجری، جنگ روانی منافقان در مدینه هنگام غزوه تبوک

 

شاید خدا و رسولش می خواستند عیار مسلمانی مسلمانان و ایمان مؤمنان را بدانند.

همچون نبرد احد که محکی بود برای شناخت فاصله حرف تا عمل.

اگرچه شایعه حمله رم نیز پشتوانه پوشالی دو چهرگان ذلیل و فرصتی برای نشان دادن سیاهی درون آن ها بود.

 

درسال نهم تمام دشمنان اسلام گویی فرزند یک پدر شده بودند چه منافق ، چه کافر ویا رومی ها

همچنین درتکاپو بودند که اوضاع را به زمان پیش از فتح مکه برگردانند

آن ها نقشه قتل پیامبر(ص) را کشیده بودند و حتی برنامه بعد از این کار را هم طراحی کرده بودند

ازطرفی سپاه رم پیشاپیش یک سال حقوق لشکریان خود را برای حمله به مسلمان ها پرداخت کرده بود

 

با این تفاسیر به صحبت های دکتر محمد ابراهیم ضرابیها در مورد علت های این اتفاق مهم گوش می کنیم

 

جلسه صد و سی و یکم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

غزوه تبوک در سال نهم هجری و دلایل آشکار شدن چهره منافقان

 

تبوک آخرین غزوه پیامبربود

تبوک شاید بهترین محک بود تا عیار هرکس نه در اسلام بلکه در ایمانش روشن شود

تبوک سرندی بود که سره  را از ناسره در آن زمان جدا کرد

راه ناهموار و پرمشقت و بسیار دور،گرمای بیداد آن زمان و نیز مصادف شدن این غزوه با فصل برداشت محصولات آن را آنقدر دشوار کرده بود که هربهانه ای که ممکن بود بیان شد تا بلکه پیامبر(ص) از انجام آن منصرف شود

شرح این مطلب را در کلام دکتر محمدابراهیم ضرابیها خواهیم شنید:

 

 

۱-اولین جمع آوری زکات (۱محرم)

۲-روی آوردن قبایل مختلف شبه جزیره عربستان به سمت اسلام

۳-وقوع غزوه تبوک (۱۹ رجب)

۴-بهانه جویی برخی توانگران در شرکت در غزوه تبوک و نزول آیات در اینباره

۵-وقوع ۶ سریه

۶-کارشکنی منافقان از شرکت در جنگ و نزول آیات در اینباره

۷-جانشین کردن حضرت علی در شهر مدینه توسط پیامبر در جنگ تبوک و بیان حدیث منزلت

۸-اسلام آوردن تمیم بن اوس خارجه داری از صحابه پیامبر

۹-نزول آیه اخوت و اجرای عقد اخوت بین همه مسلمین

۱۰-رسول خدا بریدة بن حصیب را برای گرفتن خراج به اسلم و غفار فرستاد

۱۱-واقعه اصحاب عقبه

۱۲-ساختن مسجد ضرار و نزول آیات درباره آن

۱۳-جایگزینی امام علی به جای ابوبکر در رساندن آیات برائت در ۱ ذی الحجه

۱۴-واقعه مباهله در روز ۲۴ ذی الحجه

۱۵-حاتم بخشی امام علی در رکوع نماز(آیه ولایت)در ۲۴ ذی الحجه

۱۶-شکستن بت لات توسط ابوسفیان و مغیره به دستور پیامبر

۱۷-درگذشت ام کلثوم دختر رسول الله در ماه شعبان

۱۸-درگذشت عبدالله بن ابی در ذی القعده (سرکرده منافقان)

۱۹-نزول سوره برائت

۲۰-درگذشت ابراهیم فرزند رسول الله

 

 

جلسه صد و سی ام تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

زندگی و وفات حلیمه سعدیه (دایه پیامبر) در سال هشتم هجریهمه از پذیرفتن آن کودک سر باز زدند چون پدر نداشت تنها به این تصور که ممکن است کسی هزینه و پاداش آن ها را نپردازد

اما هیچ کدام از آن زنان حتی حلیمه سعدیه نمی دانست که روزگاری در تاریخ بشریت نام کسی که او را شیر دهد مانا خواهد شد و حتی در خیال آن ها نمی آمد که او آخرین فرستاده خداوند بر روی زمین است

شاید به خاطر سرشت نیکو و دلسوزی حلیمه بود که خدا اورا دایه رسول خود کرد آن زمان که دید دیگر کسی او را نمی پذیرد و در ظاهر امر از سر دلسوزی او را با خود به قبیله بنی سعد برد

حلیمه نه تنها دایه او شد بلکه روایتگر دوران کودکی آخرین فرستاده خدا هم شد

داستان دوران کودکی پیامبر نزد حلیمه را از زبان شیرین دکتر محمد ابراهیم ضرابیها بشنویم...