دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیستم: داشتن انگیزه و اراده قوی برای خودکاوی

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه نوزدهم: شجاعت در پذیرش اشتباهات خود

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه هجدهم: وقتی درد پیدا شد درمان هم پیدا میشود

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه هفدهم: ده قانون مهم خودکاوی (2)

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه شصت و چهارم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نفخ صور، یک ضرورت حقانی

 


دریافت

 

معادشناسی

جلسه شصت و سوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

رابطه خودشناسی با نفخ صور

 

دریافت

دکلمه: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشعار: سهراب سپهری

اشتراک گذاری در آپارات

 

معادشناسی

جلسه شصت و دوم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نفخ صور چیست؟

 


دریافت