دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیست و پنجم: شنیدن و دیدن اعتراضات درون

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

اشتراک گذاری

 


دریافت

موضوع: سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی

جلسه بیست و چهارم: شناخت حد و مرزهای خود با دیگران

مدرس: دکتر محمدابراهیم ضرابیها

اشتراک گذاری در آپارات

معادشناسی

جلسه هفتاد و ششم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

رابطه مخلصین و مقام وجه الله

 


دریافت

اشتراک گذاری

 


دریافت

معادشناسی

جلسه هفتاد و پنجم

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

ویژگی مخلصین و ولایت علی ابن ابی طالب

 


دریافت