دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا | اسماء و صفات الهی

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۳۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

جلسه هجدهم پرسش و پاسخ

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

  • اولین حکم جهاد از جانب خداوند

دکتر محمدابراهیم ضرابیها به این پرسشهای مهم شما پاسخ میدهند.

سوالات خود را در قسمت تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال نمایید.جلسه صدم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دعوت جهانی پیامبر در سال ششم هجری
 
دریافت
 

الهى یادم بده آنقدر مشغول عیب‌های خودم باشم که عیب های دیگران را نبینم.

یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، دعایش کنم

یادم بده ،بدی دیدم "ببخشم" ولی بدی نکنم

چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه

یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم

دعا کنم، اگر نتوانستم سکوت کنم

یادم بده اگر سخت بگیرم "سخت میبینم"

یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه شبیه هم هستیم.

یادم بده از آدمها خرده نگیرم

 اگر بد شدند حتما جایی بدی دیدند

خدایا آدمهای بد را از سر راهمان در حال و آینده بردار

توفیق بده خوب باشیم و خوب بمانیم.

 

الهی آمین...

 


جلسه نود و نهم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سال ششم هجری سال سریه های گوناگون
 
دریافت
 

خداوندا .... الها ..... مهربانا...

 

نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی

و نه آنقدر بدم که رهایم کنی...

میان این دو گم شده ام

هم خودم و هم تو را آزار میدهم...

هر چه تلاش کردم نتوانستم

آنی شوم که تو میخواهی

و هرگز دوست ندارم

آنی شوم که تو رهایم کنی...

خدایا دستم به آسمانت نمیرسد

اما تو که دستت به زمین میرسد,

 بلندم کن...

آمین


جلسه نود و هشتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

غزوه بنی لحیان و سریه های متعدد سال ششم هجری
 
دریافت

 

جلسه نود و هفتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مولانا و دریافت عمیق از صلح حدیبیه
 
دریافت

 

جلسه هفدهم پرسش و پاسخ

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

 

  • چیستی ها و چرایی های مخالفت قوم یهود با پیامبر خانم

دکتر محمدابراهیم ضرابیها به این پرسشهای مهم شما پاسخ میدهند.

سوالات خود را در قسمت تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال نمایید.

 

 

 

جلسه نود و ششم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

مخالفت عمر نسبت به تصمیم پیامبردر صلح حدیبیه
 
دریافت
 

جلسه نود و پنجم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

نتایج فهم معنوی پیروزی در صلح حدیبیه

دریافت