دکتر محمدابراهیم ضرابیها

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا

تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ | خودکاوی و خودشناسی | معادشناسی | مولانا

دکتر محمدابراهیم ضرابیها

دکتر محمدابراهیم ضرابیها محقق اسلامی و نویسنده ایرانی در زمینه ادبیات و عرفان اسلامی است.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ابوذر غفاری» ثبت شده است

جلسه صد و سی و هفتم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

غزوه تبوک در سال نهم هجری و جایگاه اصحاب عقبه


خداوند او را رحمت کند.

او تنها می آید، تنها می میرد و تنها محشور می شود.

این فرموده رسول الله بود برای وصف ابوذرغفاری در هنگامی که شترش دیگر یارای کشیدنش را نداشت واو شتر راه رها کرد و پیاده به سپاه سختی ها یا جیش العسرت رسید.

حتی آب گوارایی راهم که در میان راه  پیدا کرده بود ننوشید به این امید که ابتدا رسول الله از آن آب بنوشد.

در مقابل این همه صداقت و کرامت افرادی هم بودند که اصحاب عقبه نام گرفتند .

آن ها می خواستند که پیامبراسلام را از بین ببرند.

ماجرای حمله ناقص آن ها دور از چشم سپاه اسلام برای رم دادن شتر پیامبر به قصد قتل ایشان را از زبان شیرین دکتر محمد ابراهیم ضرابیها خواهیم شنید:

 جلسه صد و شانردهم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

سریه ذات السلاسل در سال هشتم هجری

 

قسم به اسب هایی که می دوند و نفس نفس می زنند.

که با سم های خود از سنگ آتش می جهانند.

به اسب هایی که بامدادان هجوم می آورند.

و در آنجا غبار برمی انگیزند و همه را در میان می گیرند.

وقتی مرد عربی ناشناس خدمت رسول الله رسید و خبر از جمعیت دوازه هزار نفره ایی داد که تیغ های آهخته خود را برای خیال خام غلبه بر مسلمانان از نیام کشیده اند هرگز کسی نمی دانست که این مردم عجیب که در میان کوه هایی از شن های روان به هم می لولند چه کسانی هستند.

اگر حضرت رسول (ص) برای بار اول کسی را که مستحق و توانا بود برای سرکوب این قوم عجیب می فرستاد.

فردای آن روز هرکس از مدعیان ادعای انجامش را سر می داد.

اما پیامبر (ص) مدعیان را با ترتیب ادعا و طوری که شاید مردم به این آزمون جدی و سخت به چشم عبرت بنگرند به سمت ذات السلاسل فرستاد.

هرسه بار که مدعیان رفتند تنها شکست به بار آورده و هزیمت کردند حتی مکارترین آدم ها (یعنی عمروعاص).

اما درنهایت زمان اثبات برتری خدادادی مردی رسید که دستار زرد رنگش به تنهایی کار لشکری را انجام می داد.

کسی که مادرش او را شیر نترس لقب داده بود.

کسی که فرار نبود بلکه کرار بود.

جزئیات این داستان زیبا را از زبان استاد محمد ابراهیم ضرابیها بشنویم.

جلسه هفتاد و چهارم تفسیر زیارت عاشورا

توسط دکتر محمدابراهیم ضرابیها

غزوه ذی قرد در سال پنجم هجری
 
دریافت